Privacyverklaring

Sloepdelen privacyverklaring

Januari 2019

Deze privacyverklaring kan zonder kennisgeving worden gewijzigd met als voornaamste reden te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op de gebruiker zodra deze online zijn gepubliceerd, maar niet met terugwerkende kracht . We raden u aan de privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen om zodoende van wijzigingen op de hoogte te blijven.

 Sloepdelen – privacyverklaring

Sloepdelen is een botenverhuurbedrijf dat boten online verhuurt.
Sloepdelen BV (“ons”, “wij” of “onze”) exploiteert Sloepdelen.nl.
Sloepdelen BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel #34271461 in Amsterdam.

Deze privacyverklaring behandelt welke informatie, hoe en waarom deze wordt verzameld en gebruikt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie verzameld door en vertrekt aan Sloepdelen.
Dit artikel omvat het beleid van Sloepdelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens.

Sloepdelen – De soorten informatie die worden verzameld zijn:

Persoonlijke gegevens die worden verzameld om onze service te verlenen, omvatten :

 • Voornaam en achternaam
 • E-mail Adres
 • Telefoonnummer

Gebruiksgegevens die worden verzameld om onze service te bieden, omvatten :

 • IP adres
 • Browser type en versie
 • Tijd en datum van bezoek
 • Pagina’s bezocht via Sloepdelen
 • Tracking & cookies-gegevens zoals bijvoorbeeld:
  • Sessiecookies
  • Voorkeurcookies
  • Beveiligingscookies

Sloepdelen – Gebruik van informatie

De verstrekte informatie wordt gebruikt om een reservering te maken en/of te beheren. De informatie wordt nooit gedeeld met externe partijen. Het e-mailadres wordt gebruikt om belangrijke informatie te vertrekken over reserveringen, meldingen en statusinformatie. Sloepdelen gebruikt het telefoonnummer om een sms-bericht te sturen over de reservering. Ook kan het telefoonnummer worden gebruikt om contact op te nemen in betrekking tot een (mogelijke) reservering. Gebruiksgegevens kunnen worden gebruikt voor optimalisatie van de website in ontwerp en promotie. Verzamelde gegeven kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, namelijk:

 • Om de service te bieden die Sloepdelen biedt
 • Om klanten ondersteuning te bieden
 • Om technische problemen te detecteren, voorkomen en verhelpen
 • Om het gebruik van de service te controleren en optimaliseren

 

Openbaarmaking van gegevens

Sloepdelen kan persoonsgegevens delen met bepaalde instanties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensveiligheid

Sloepdelen neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen . Technische en administratieve maatregelingen worden getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of misbruik.

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang gebruik gemaakt wordt van onze service. Nadat de service is geleverd kan specifieke data worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, omvattend wettelijke en fiscale verplichtingen.

Hoe kan persoonlijke informatie worden geopend, herzien of verwijderd worden

Een verzoek kan worden ingediend voor toegang tot, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens en zal binnen wettelijke grenzen worden gehandhaafd.